Language of document :

2012 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-600/12)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Patakia ir D. Düsterhaus

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad tęsdama blogai veikiančio ir perpildyto atliekų sąvartyno (esančio Zacinte Kalamakio regione Griparaiika vietovėje), kuris neatitinka visų ES teisės aktuose aplinkos apsaugos srityje keliamų reikalavimų ir sąlygų, eksploataciją, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų2 13 straipsnį ir 36 straipsnio 1 dalį bei Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 8, 9 straipsnius, 11 straipsnio 1 dalies a punktą ir 12 bei 14 straipsnius. Be to, atnaujinusi leidimą eksploatuoti sąvartyną nesilaikydama Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 3 dalyje numatytos procedūros, ji neįvykdė įsipareigojimų ir pagal šį straipsnį.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Graikijos valdžios institucijos toleravo tolesnį sąvartyno, kuris yra pernelyg perpildytas, eksploatavimą ir nesiėmė priemonių, būtinų padidinti sąvartyno pajėgumus, (ar neieškojo kito sprendimo) iki 2015 m. gruodžio 31 d. (kai baigėsi aplinkosauginių reikalavimų, kurie buvo atnaujintos, galiojimo laikas) arba iki tol, kol pradės veikti naujas Zacinto sąvartynas.

Graikijos valdžios institucijos nesiėmė koreguojančių priemonių, būtinų spręsti daugelį problemų, kurios buvo nustatytos įvairiuose patikrinimo vietoje protokoluose (2011 m. spalio 25 d., 2010 m. sausio 26 d., 2009 m. spalio 26 d., 2009 m. gegužės 11 d., 2009 m. vasario 6 d., 2008 m. rugpjūčio 26 d., 2007 m. balandžio 13 d., 2005 m. gruodžio 8 d., 2005 m. sausio 7 d. ir 1999 m. gruodžio 14 d.), ir pritarė dėl šio sąvartyno tolesnio eksploatavimo nepaisant problemų.

Graikijos valdžios institucijos dar neparengė reikalingo Zacinto sąvartyno tvarkymo plano ir nepateikė prašymo atnaujinti leidimą dėl eksploatavimo ir atliekų laikymo, kuriame būtų pateiktas galimos rizikos vertinimo planas.

Todėl jos neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 13 straipsnį ir 36 straipsnio 1 dalį bei Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 8, 9 straipsnius, 11 straipsnio 1 dalies a punktą ir 12 bei 14 straipsnius.

-    Be to, Graikijos valdžios institucijos 2011 m. birželio 8 d. tarpžinybiniu dekretu pratęsė aplinkosaugos reikalavimų (kurių pagrindu išduodamas leidimas dėl eksploatavimo), taikomų sąvartynui, galiojimą iki 2015 m. gruodžio 31 d. neatlikusios reikalingo poveikio vertinimo, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 dalį.

____________

1 - OL L 312, p. 3.

2 - OL L 182, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 228.

3 - OL L 206, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 15 sk., 2 t., p. 102.