Language of document :

Acțiune introdusă la 21 decembrie 2012 - Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-600/12)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Patakia și D. Düsterhaus, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

Declararea faptului că, prin menținerea în funcțiune a unui depozit de deșeuri cu deficiențe de funcționare și saturat (situat în Zacinto, în regiunea Kalamaki, în localitatea Griparaiika) care nu respectă condițiile și cerințele prevăzute de reglementările Uniunii Europene în domeniul protecției mediului, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 și articolului 36 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE2 privind deșeurile, precum și al articolelor 8 și 9, al articolului 11 alineatul (1) litera (a) și al articolelor 12 și 14 din Directiva 99/31/CE privind depozitele de deșeuri. De asemenea, prin reînnoirea autorizației de funcționare a depozitului de deșeuri fără aplicarea procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestui articol;

obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Autoritățile elene au tolerat rămânerea în funcțiune a unui depozit de deșeuri care este deja mai mult decât saturat și nu au adoptat măsurile necesare pentru a asigura creșterea impusă a capacității depozitului de deșeuri (sau o altă soluționare a problemei) până la 31 decembrie 2015 (scadența parametrilor de mediu reînnoiți) sau până când intră în funcțiune noul depozit de deșeuri din Zacinto.

Autoritățile elene nu au adoptat toate prevederile corective necesare pentru soluționarea unui număr relevant de probleme identificate de diverse procese-verbale de inspecție (25 octombrie 2011, 26 ianuarie 2010, 26 octombrie 2009, 11 mai 2009, 6 februarie 2009, 26 august 2008, 13 aprilie 2007, 8 decembrie 2005, 7 ianuarie 2005 și 14 decembrie 1999) și au acceptat ca un astfel de depozit de deșeuri să continue să funcționeze, în pofida problemelor existente.

Autoritățile elene nu au elaborat și nu au aprobat încă planul necesar de amenajare a depozitului de deșeuri din Zacinto și nu au prezentat nici cererea de reînnoire a autorizației de funcționare a depozitului de stocare a deșeurilor în care să fie cuprins un plan de evaluare a eventualelor riscuri.

Rezultă că nu s-au conformat obligațiilor care decurg din articolul 13 și din articolul 36 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și din articolele 8 și 9, din articolul 11 alineatul (1) litera (a) și din articolele 12 și 14 din Directiva 99/31/CE privind depozitele de deșeuri.

În plus, autoritățile elene, prin Decretul interministerial din 8 iunie 2011, au prelungit valabilitatea în timp a parametrilor de mediu (care constituie temeiul autorizației de funcționare) ai depozitului de deșeuri până la 31 decembrie 2015, fără a efectua o evaluare corespunzătoare a efectelor, astfel cum impune articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE.

____________

1 - JO L 312, p. 3.

2 - JO L 182, p. 1, Ediţie specială, 15/vol. 5, p. 94.

3 - JO L 206, p. 7, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 109.