Language of document :

Tožba, vložena 21. decembra 2012 - Evropska komisija proti Helenski republiki

(Zadeva C-600/12)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Patakia in D. Düsterhaus, agenta)

Tožena stranka: Helenska republika

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je Helenska republika s tem, da je v delovanju obdržala slabo delujoče in prenasičeno odlagališče odpadkov (na Zakintosu v regiji Kalamaki, na lokaciji Griparaiika), ki ne ustreza vsem pogojem in zahtevam okoljske zakonodaje EU, kršila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov 13 in 36(1) Direktive 2008/98/ES2 o odpadkih in členov 8, 9, 11(1)(a), 12 in 14 Direktive 99/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Poleg tega je z obnovitvijo obratovalnega dovoljenja za odlagališče, ne da bi upoštevala postopek, predpisan s členom 6(3) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992, kršila tudi obveznosti, ki jih ima na podlagi tega člena;

Helenski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

-    Grški organi so dovolili, da že prenasičeno odlagališče še naprej deluje in niso sprejeli ustreznih ukrepov za zagotovitev potrebnega povečanja kapacitet odlagališča (ali drugačne rešitve problema) do 31. decembra 2015 (dan, ko potečejo obnovljeni okoljski pogoji) oziroma dokler na Zakintosu ne začne delovati novo odlagališče.

-    Grški organi niso sprejeli vseh popravnih ukrepov, potrebnih za rešitev večjega števila problemov, razvidnih iz raznih poročil o ogledih (25. oktober 2011, 26. januar 2010, 26. oktober 2009, 11. maj 2009, 6. februar 2009, 26. avgust 2008, 13. april 2007, 8. december 2005, 7. januar 2005 in 14. december 1999) in dovoljujejo, da to odlagališče kljub težavam še naprej deluje.

-    Grški organi še niso izdelali in sprejeli potrebnega načrta za prilagoditev odlagališča na Zakintosu in niso vložili prošnje za obnovitev obratovalnega dovoljenja za odlagališče odpadkov, ki bi vsebovala načrt presoje morebitnih tveganj.

-    Iz tega sledi, da niso izpolnili obveznosti iz členov 13 in 36(1) Direktive 2008/98/ES o odpadkih in iz členov 8, 9, 11(1)(a), 12 in 14 Direktive 99/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

-    Poleg tega so grški organi z medministrskim odlokom z dne 8. junija 2011 podaljšali časovni obseg okoljskih pogojev (ki predstavljajo temelj za obratovalno dovoljenje) za odlagališče do 31. decembra 2015, ne da bi opravili ustrezno presojo njegovih posledic, kot se zahteva v členu 6(3) Direktive 92/43/EGS.

____________

1 - UL L 312, str. 3.

2 - UL posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 228.

3 - UL posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str.102.