Language of document :

Presuda Suda (peto vijeće) od 17. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(Predmet C-600/12)1

(Povreda obveze države članice – Zaštita okoliša – Gospodarenje otpadom – Direktive 2008/98/EZ, 1999/31/EZ i 92/43/EEZ – Odlaganje otpada na otok Zakynthos – Morski nacionalni park Zakynthos – Područje Natura 2000 – Morska kornjača Caretta caretta – Produljenje valjanosti klauzula o zaštiti okoliša – Nepostojanje plana razvoja – Upravljanje i vođenje odlagališta otpada – Nepravilno postupanje – Zasićenje odlagališta otpada – Infiltracija procjednih voda – Nedovoljna pokrivenost i disperzija otpada – Širenje odlagališta otpada)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Patakia i D. Düsterhaus, agenti)

Tuženik: Helenska Republika (zastupnik: E. Skandalou, agent)

Izreka

Helenska Republika,

– održavajući na otoku Zakynthos, u Gryparaiika-u, u regiji Kalamaki (Grčka) operativno mjesto za odlaganje otpada glede kojeg se nepravilno postupa, koje je zasićeno i koje ne udovoljava uvjetima i zahtjevima propisa Unije iz područja zaštite okoliša predviđenih u članku 13. i članku 36. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva kao i članku 8., članku 9. i članku 11. stavku 1. točki a), članku 12. i članku 14. Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada, te

– produljenjem dozvole za odlaganje otpada na predmetnom mjestu, s time da nije poštivan postupak iz članka 6. stavka 3. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore,

povrijedila je obveze koje je dužna ispuniti na temelju navedenih odredbi.

Helenskoj Republici nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 63, 2.3.2013.