Language of document :

2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-600/12)1

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Aplinka – Atliekų valdymas – Direktyvos 2008/98/EB, 1999/31/EB ir 92/43/EEB – Atliekų sąvartynas Zakinto sąloje – Zakinto nacionalinis jūrų parkas – Natura 2000 teritorija – Jūrų vėžlys Caretta caretta – Aplinkos apsaugos nuostatų galiojimo trukmės pratęsimas – Tvarkymo plano nebuvimas – Sąvartyno eksploatavimas – Veikimo trūkumai – Sąvartyno perpildymas – Šarmų infiltracija – Nepakankama apimtis ir atliekų išmėtymas – Sąvartyno išplėtimas)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Patakia ir D. Düsterhaus

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Skandalou

Rezoliucinė dalis

1.    Graikijos Respublika,

– leidusi Zakinto sąloje Gryparaiika Kalamakio regione (Graikija) toliau eksploatuoti sąvartyną, kuriame yra veikimo trūkumų, kuris yra perpildytas ir neatitinka sąlygų bei reikalavimų pagal Sąjungos teisės nuostatas aplinkos apsaugos srityje, numatytas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas 13 straipsnyje ir 36 straipsnio 1 dalyje bei 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 8, 9 straipsniuose, 11 straipsnio 1 dalies a punkte, 12 ir 14 straipsniuose, ir

– pratęsusi leidimą eksploatuoti minėtą sąvartyną nesilaikydama 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros,

neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtas nuostatas.

2.    Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 63, 2013 3 2.