Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 20. juunil 2013 – Marjan Noorzia

(kohtuasi C-338/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Marjan Noorzia

Vastustaja: Bundesministerin für Inneres

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta1 artikli 4 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus õigusnormid, mille kohaselt peavad abikaasad ja registreeritud kooselu partnerid olema perekonna taasühinemise õigusega pereliikme staatuse saamiseks juba vastava taotluse esitamise hetkel vähemalt 21-aastased?

____________

1 ELT L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224.