Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) 20. lipnja 2013. – Marjan Noorzia

(Predmet C-338/13)

Predmetni postupak pokrenut je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji