Language of document :

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marjan Noorzia

(C-338/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Panaszos: Marjan Noorzia

A panaszeljárásban ellenérdekű fél: Bundesministerin für Inneres

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a családegyesítési jogról szóló, 2004. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv1 4. cikkének (5) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan szabályozás, amely szerint a házastársaknak és regisztrált élettársaknak a 21. életévet már a kérelem benyújtásának időpontjában be kell tölteniük ahhoz, hogy családegyesítésre jogosult családtagnak minősüljenek?

____________

1 HL L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.