Language of document :

2013 m. birželio 20 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marjan Noorzia

(Byla C-338/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Marjan Noorzia

Atsakovė: Bundesministerin für Inneres

Prejudicinis klausimas

Ar 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą1 4 straipsnio 5 dalį reikia aiškinti taip, kad ja draudžiama teisės norma, pagal kurią sutuoktiniams ir registruotiems partneriams 21 m. jau turi būti suėję pateikiant prašymą, kad jie galėtų būti laikomi teisę susijungti su šeima turinčiais šeimos nariais?

____________

1 OL L 251, 2003, p. 12; 2004 m. specialus leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 224.