Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 17. juuli 2014. aasta otsus (Verwaltunsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – Marjan Noorzia versus Bundesministerin für Inneres

(kohtuasi C-338/13)1

(Eelotsusetaotlus – Perekonnaga taasühinemise õigus – Direktiiv 2003/86/EÜ – Artikli 4 lõige 5 – Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt peavad perekonna taasühinemist taotlev isik ja tema abikaasa olema perekonna taasühinemise taotluse esitamise ajal vähemalt 21-aastased – Kooskõlaline tõlgendamine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltunsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Marjan Noorzia

Kostja: Bundesministerin für Inneres

Resolutsioon

Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta artikli 4 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et selle sättega ei ole vastuolus siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt peavad abikaasad ja registreeritud kooselu partnerid olema perekonna taasühinemise õigusega pereliikme staatuse saamiseks juba vastava taotluse esitamise ajal vähemalt 21-aastased.

____________

1 ELT C 233, 10.8.2013.