Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.7.2014 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Marjan Noorzia v. Bundesministerin für Inneres

(Asia C-338/13)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeus perheenyhdistämiseen – Direktiivi 2003/86/EY – 4 artiklan 5 kohta – Kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään, että perheenkokoaja ja hänen aviopuolisonsa ovat täyttäneet 21 vuotta perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen tekemishetkellä – Yhdenmukainen tulkinta)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Marjan Noorzia

Vastaaja: Bundesministerin für Inneres

Tuomiolauselma

Oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY 4 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, ettei kyseinen säännös ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan aviopuolisoiden ja rekisteröityjen kumppanien on oltava 21 vuotta täyttäneitä jo hakemuksen tekemishetkenä, jotta heitä voidaan pitää perheenjäseninä, joilla on oikeus perheenyhdistämiseen.

____________

1 EUVL C 223, 10.8.2013.