Language of document :

Presuda Suda (drugo vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof - Austrija) – Marjan Noorzia protiv Bundesministerin für Inneres

(Predmet C-338/13)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravo na spajanje obitelji – Direktiva 2003/86/EZ – Članak 4. stavak 5. – Nacionalni propis kojim se zahtijeva da su sponzor i njegov/njezin supružnik već navršili 21 godinu u trenutku podnošenja zahtjeva za spajanje – Usklađeno tumačenje)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Marjan Noorzia

Tuženik: Bundesministerin für Inneres

Izreka

Članak 4. stavak 5. Direktive Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji treba tumačiti na način da se ne protivi odredbi nacionalnog prava koja propisuje da supružnici i registrirani partneri trebaju navršiti 21 godinu već u trenutku podnošenja zahtjeva da bi ih se moglo smatrati članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete za spajanje.

____________

1 SL C 233, 10.8.2013.