Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marjan Noorzia kontra Bundesministerin für Inneres

(C-338/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Családegyesítési jog – 2003/86/EK irányelv – 4. cikk, (5) bekezdés – Nemzeti szabályozás, amely szerint a családegyesítőnek és a házastársnak a 21. életévüket már a családegyesítési kérelem benyújtásának időpontjában be kell tölteniük – Összhangban álló értelmezés)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Marjan Noorzia

Alperes: Bundesministerin für Inneres

Rendelkező rész

A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezéssel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a házastársaknak és regisztrált élettársaknak a 21. életévüket már a kérelem benyújtásának időpontjáig be kell tölteniük ahhoz, hogy családegyesítésre jogosult családtagnak minősüljenek.

____________

1 HL C 233., 2013.8.10.