Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 iulie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres

(Cauza C-338/13)1

[Trimitere preliminară – Dreptul la reîntregirea familiei – Directiva 2003/86/CE – Articolul 4 alineatul (5) – Reglementare națională care impune ca susținătorul reîntregirii și soțul/soția să fi împlinit vârsta de 21 de ani la momentul depunerii cererii de reîntregire – Interpretare conformă]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Marjan Noorzia

Pârât: Bundesministerin für Inneres

Dispozitivul

Articolul 4 alineatul (5) din Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei trebuie interpretat în sensul că această dispoziție nu se opune unei reglementări naționale care prevede că soții și partenerii înregistrați trebuie să fi împlinit deja vârsta de 21 de ani la momentul depunerii cererii pentru a putea fi considerați membri de familie care au dreptul la reîntregirea familiei.

____________

1     JO C 233, 10.8.2013.