Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. julija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof - Avstrija) – Marjan Noorzia proti Bundesministerin für Inneres

(Zadeva C-338/13)1

(Predhodno odločanje – Pravica do združitve družine – Direktiva 2003/86/ES – Člen 4(5) – Nacionalna ureditev, ki določa, da morata sponzor in zakonec pred vložitvijo prošnje za združitev družine dopolniti 21 let – Usklajena razlaga)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Marjan Noorzia

Tožena stranka: Bundesministerin für Inneres

Izrek

Člen 4(5) Direktive Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine je treba razlagati tako, da ta določba ne nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero morajo zakonci in registrirani partnerji ob vložitvi prošnje že dopolniti starost 21 let, da bi jih bilo mogoče šteti za družinske člane, ki so upravičeni do združitve.

____________

1 UL C 233, 10.8.2013.