Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Υπόθεση C‑338/13

Marjan Noorzia

κατά

Bundesministerin für Inneres

(αίτηση του Verwaltungsgerichtshof

για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Προδικαστική παραπομπή — Δικαίωμα οικογενειακής επανενώσεως — Οδηγία 2003/86/ΕΚ — Άρθρο 4, παράγραφος 5 — Εθνική ρύθμιση απαιτούσα ο συντηρών και ο σύζυγος να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους στο χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεως επανενώσεως — Ερμηνεία σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης»

Περίληψη – Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 17ης Ιουλίου 2014

Συνοριακοί έλεγχοι, άσυλο και μετανάστευση — Μεταναστευτική πολιτική — Δικαίωμα οικογενειακής επανενώσεως — Οδηγία 2003/86 — Εθνική ρύθμιση επιβάλλουσα, για τον σύζυγο ή τον καταχωρισμένο σύντροφο του συντηρούντος, την προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του στο χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεως για οικογενειακή επανένωση — Επιτρέπεται

(Οδηγία 2003/86 του Συμβουλίου, άρθρο 4 § 5)

Το άρθρο 4, παράγραφος 5, της οδηγίας 2003/86, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανενώσεως, δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση ορίζουσα ότι οι σύζυγοι και οι καταχωρισμένοι σύντροφοι, για να μπορέσουν να θεωρηθούν μέλη της οικογένειας επιλέξιμα για επανένωση, πρέπει να έχουν ήδη συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους στο χρονικό σημείο καταθέσεως της αιτήσεως.

Πράγματι, η κατώτατη ηλικία που καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 5, της οδηγίας 2003/86 αντιστοιχεί τελικά στην ηλικία όπου, κατά το συγκεκριμένο κράτος μέλος, θεωρείται ότι ένα πρόσωπο έχει αποκτήσει επαρκή ωριμότητα όχι μόνο για να αρνηθεί έναν εξαναγκαστικό γάμο, αλλά και για να επιλέξει να εγκατασταθεί οικειοθελώς σε άλλη χώρα με τον σύζυγό του, για να έχει εκεί οικογενειακή ζωή μαζί του και για να ενταχθεί εκεί.

Μέτρο, το οποίο απαιτεί ο συντηρών και ο σύζυγός του να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη κατώτατη ηλικία κατά την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως, δεν εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανενώσεως ούτε την καθιστά υπερβολικά δυσχερή.

Επιπλέον, το να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως οικογενειακής επανενώσεως για να καθοριστεί αν πληρούται η προϋπόθεση κατώτατης ηλικίας συνάδει με τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της ασφάλειας δικαίου.

(βλ. σκέψεις 15-17, 19 και διατακτ.)