Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Byla C‑338/13

Marjan Noorzia

prieš

Bundesministerin für Inneres

(Verwaltungsgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisė į šeimos susijungimą – Direktyva 2003/86/EB – 4 straipsnio 5 dalis – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią reikalaujama, kad pateikiant prašymą susijungti su šeima globėjui ir jo sutuoktiniui būtų suėję 21 metai – Sąjungos teisę atitinkantis aiškinimas“

Santrauka – 2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Imigracijos politika – Teisė į šeimos susijungimą – Direktyva 2003/86 – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią globėjo sutuoktiniui ar registruotam partneriui nustatyta minimalaus amžiaus sąlyga, t. y. kad pateikiant prašymą susijungti su šeima būtų suėję 21 metai – Leistinumas

(Tarybos direktyvos 2003/86 4 straipsnio 5 dalis)

Direktyvos 2003/86 dėl teisės į šeimos susijungimą 4 straipsnio 5 dalis aiškintina taip, kad šia nuostata nedraudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią sutuoktiniams ir registruotiems partneriams, kad jie galėtų būti laikomi teisę susijungti su šeima turinčiais šeimos nariais, 21 m. jau turi būti suėję pateikiant prašymą.

Iš tiesų, valstybių narių pagal Direktyvos 2003/86 4 straipsnio 5 dalį nustatytas minimalus amžius galiausiai atitinka amžių, kai, atitinkamos valstybės narės manymu, asmuo laikomas pasiekusiu pakankamą brandą ne tik tam, kad galėtų atsisakyti priverstinės santuokos, bet ir savo valia nuspręsti apsigyventi su savo sutuoktiniu kitoje šalyje tam, kad ten su juo gyventų šeiminį gyvenimą ir integruotųsi.

Priemonė, pagal kurią reikalaujama, kad globėjas ir jo sutuoktinis prašymo pateikimo dieną būtų sulaukę minimalaus reikalaujamo amžiaus, nesudaro kliūčių pasinaudoti teise į šeimos susijungimą ir šis pasinaudojimas netampa pernelyg sudėtingas.

Be to, atsižvelgimas į prašymo susijungti su šeima pateikimo dieną siekiant nustatyti, ar minimalaus amžiaus sąlyga yra įvykdyta, atitinka vienodo požiūrio ir teisinio saugumo principus.

(žr. 15–17, 19 punktus ir rezoliucinę dalį)