Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Cauza C‑338/13

Marjan Noorzia

împotriva

Bundesministerin für Inneres

(cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof)

„Trimitere preliminară – Dreptul la reîntregirea familiei – Directiva 2003/86/CE – Articolul 4 alineatul (5) – Reglementare națională care impune ca susținătorul reîntregirii și soțul/soția să fi împlinit vârsta de 21 de ani la momentul depunerii cererii de reîntregire – Interpretare conformă”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 iulie 2014

Controale la frontiere, azil și imigrare – Politica privind imigrarea – Dreptul la reîntregirea familiei – Directiva 2003/86 – Reglementare națională care impune soțului/soției sau partenerului înregistrat al susținătorului reîntregirii o condiție de vârstă minimă de 21 de ani împliniți la momentul depunerii cererii de reîntregire a familiei – Admisibilitate

[Directiva 2003/86 a Consiliului, art. 4 alin. (5)]

Articolul 4 alineatul (5) din Directiva 2003/86 privind dreptul la reîntregirea familiei trebuie interpretat în sensul că această dispoziție nu se opune unei reglementări naționale care prevede că soții și partenerii înregistrați trebuie să fi împlinit deja vârsta de 21 de ani la momentul depunerii cererii pentru a putea fi considerați membri de familie care au dreptul la reîntregirea familiei.

Astfel, vârsta minimă stabilită de statele membre în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Directiva 2003/86 corespunde, în definitiv, vârstei la care, potrivit statului membru în cauză, se consideră că o persoană a dobândit un grad suficient de maturitate nu numai pentru a refuza încheierea unei căsătorii impuse, ci și pentru a alege să se stabilească în mod voluntar într‑o altă țară împreună cu soțul/soția sa, în scopul de a avea o viață de familie împreună cu acesta/aceasta și de a se integra în țara respectivă.

O măsură care impune ca susținătorul reîntregirii și soțul/soția sa să fi împlinit vârsta minimă cerută la data depunerii cererii nu împiedică exercitarea dreptului la reîntregirea familiei și nici nu o face excesiv de dificilă.

În plus, luarea în considerare a datei depunerii cererii de reîntregire a familiei pentru a stabili dacă este îndeplinită condiția privind vârsta minimă este conformă cu principiile egalității de tratament și securității juridice.

(a se vedea punctele 15-17 și 19 și dispozitivul)