Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Ireland (Irlanda) la 11 iunie 2012 - Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irlanda și Attorney General

(Cauza C-293/12)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Ireland

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Digital Rights Ireland Ltd

Pârâți: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irlanda și Attorney General

Întrebările preliminare

Restricţia privind drepturile reclamantei cu privire la utilizarea telefoniei mobile rezultată din cerinţele prevăzute la articolele 3, 4 şi 6 din Directiva 2006/24/CE este incompatibilă cu articolul 5 alineatul (4) TUE prin faptul că este disproporţionată, nu este necesară sau este inadecvată pentru îndeplinirea obiectivelor legitime:

de a asigura că datele sunt disponibile în vederea cercetării, depistării şi urmăririi penale a infracţiunilor grave?

şi/sau

de a asigura buna funcţionare a pieţei interne a Uniunii Europene?

În special,

Directiva 2006/24/CE este compatibilă cu dreptul cetăţenilor de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, prevăzut la articolul 21 TFUE?

Directiva 2006/24/CE este compatibilă cu dreptul la respectarea vieţii private prevăzut la articolul 7 din cartă şi la articolul 8 din CEDO?

Directiva 2006/24/CE este compatibilă cu dreptul la protecţia datelor cu caracter personal prevăzut la articolul 8 din cartă?

Directiva 2006/24/CE este compatibilă cu dreptul la libertatea de exprimare prevăzut la articolul 11 din cartă şi la articolul 10 din CEDO?

Directiva 2006/24/CE este compatibilă cu dreptul la bună administrare prevăzut la articolul 41 din cartă?

În ce măsură tratatele - şi în special principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană - impun unei instanţe naţionale să cerceteze şi să analizeze compatibilitatea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2006/24/CE cu drepturile prevăzute de cartă, inclusiv articolul 7 din aceasta (astfel cum este inspirat din articolul 8 din CEDO)?

____________

1 - Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51).