Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji su uputili High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irska, Austrija) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl i dr. (C-594/12) protiv Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(Spojeni predmeti C-293/12 i C-594/12)1

(Elektroničke komunikacije – Direktiva 2006/24/EZ – Javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge ili javne komunikacijske mreže – Zadržavanje podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem takvih usluga – Valjanost – Članci 7., 8. i 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima)

Jezici postupka: engleski i njemački

Sudovi koji su uputili zahtjeve

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl i dr. (C-594/12)

Tuženici: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

uz sudjelovanje: Irish Human Rights Commission

Predmet

(Predmet C-293/12)

Zahtjev za prethodnu odluku - High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof - Tumačenje članaka 3., 4. i 6. Direktive 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža i o izmjeni Direktive 2002/58/EZ (SL L 105, str. 54.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 30.) - Ograničenje pravâ tužitelja u području mobilne telefonije - Usklađenost s člankom 5. stavkom 4. i člankom 21. UFEU-a – Usklađenost s člancima 7., 8., 10. i 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima

(Predmet C-594/12)

Zahtjev za prethodnu odluku - Verfassungsgerichtshof - Valjanost članaka 3. do 9. Direktive 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža i o izmjeni Direktive 2002/58/EZ (SL L 105, str. 54.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 30.) u vezi s člancima 7., 9. i 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima - Tumačenje Povelje Europske unije o temeljnim pravima i posebno njezinih članaka 7., 8., 52. i 53. i Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.) kao i Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL 2001, L 8, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 34., str. 6.) - Ustavna tužba o mogućoj neustavnosti određenih odredaba saveznog zakona o telekomunikacijama kojim se prenosi Direktiva 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža

Izreka

Direktiva 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža i o izmjeni Direktive 2002/58/EZ je nevaljana.

____________

1 SL C 258, 25.8.2012.

SL C 79, 16.3.2013.