Language of document :

A Förvaltningsrätten i Linköping (Svédország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Ålands Vindkraft AB kontra Energimyndigheten

(C-573/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Förvaltningsrätten i Linköping

Az alapeljárás felei

Felperes: Ålands Vindkraft AB

Alperes: Energimyndigheten

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A villamosenergia-bizonyítványok svéd rendszere olyan nemzeti támogatási rendszer, amely a tagállam villamosenergia-szolgáltatóit és egyes villamosenergia-felhasználóit arra kötelezi, hogy értékesítéseik vagy felhasználásuk meghatározott részének megfelelő villamosenergia-bizonyítványt vásároljanak, anélkül hogy konkrét követelmény vonatkozna a villamos energia ugyanazon forrásból történő beszerzésére. A villamosenergia-bizonyítványt a svéd állam bocsátja ki, és az azt bizonyítja, hogy bizonyos mennyiségű megújuló villamos energiát előállítottak elő. A villamos energiát megújuló energiaforrásból előállító termelők a villamosenergia-bizonyítvány értékesítése révén a villamosenergia-előállításból származó további jövedelemként többletbevételre tesznek szert. Úgy kell-e értelmezni a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [2. cikkének k) pontját] és 3. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezések lehetővé teszik a tagállam számára, hogy a fentiek szerinti nemzeti támogatási rendszert alkalmazzon, amelyben csak az érintett ország területén található termelők vehetnek részt, és amely azt eredményezi, hogy e termelők gazdasági előnyt élveznek azon termelőkkel szemben, amelyek részére nem bocsátható ki villamosenergia-bizonyítvány?

Az 1. kérdésben leírt rendszer - az [EUMSZ] 34. cikk fényében - a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásnak vagy azzal azonos hatású intézkedésnek minősül-e?

Ha a 2. kérdésre igenlő válasz adandó, összeegyeztethető lehet-e egy ilyen rendszer az [EUMSZ] 34. cikkel a megújuló energiaforrásokból történő energia-előállítás előmozdításának célkitűzésére figyelemmel?

A fenti kérdések vizsgálatát hogyan befolyásolja az a tény, hogy a támogatási rendszer azon korlátozásáról, amely szerint abban csak nemzeti termelők vehetnek részt, a nemzeti jog kifejezetten nem rendelkezik?

____________

1 - HL L 140., 16. o.