Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Förvaltningsrätten i Linköping (l-Isvezja) fis-6 ta' Diċembru 2012 - Ålands Vindkraft AB vs Energimyndigheten

(Kawża C-573/12)

Lingwa tal-kawża: l-Isvediż

Qorti tar-rinviju

Förvaltningsrätten i Linköping

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Ålands Vindkraft AB

Konvenuta: Energimyndigheten

Domandi preliminari

Is-sistema Svediża dwar iċ-ċertifikat tal-elettriku hija skema ta' appoġġ nazzjonali li teħtieġ li l-fornituri tal-elettriku u li ċerti utenti tal-elettriku fl-Istat Membru jixtru ċertifikat tal-elettriku, li jikkorrispondi għal sehem partikolari mill-bejgħ jew mill-użu tagħhom, mingħajr il-ħtieġa speċifika li jinxtara l-elettriku mill-istess sors. Iċ-ċertifikat tal-elettriku jinħareġ mill-Istat Svediż u jservi ta' prova li ġie prodott ċertu ammont ta' elettriku li jiġġedded. Il-produtturi tal-elettriku miksub minn sorsi li jiġġeddu jirċievu, permezz tal-bejgħ taċ-ċertifikat tal-elettriku, qligħ żejjed bħala dħul addizzjonali mill-produzzjoni tal-elettriku tagħhom. L-Artikolu 2(k) u l-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta' April 2009, dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE  għandhom jiġu interpretati fis-sens li huma jippermettu lil Stat Membru li japplika skema ta' appoġġ nazzjonali bħal dik imsemmija iktar 'il fuq, li permezz tagħha huma biss il-produtturi li jinsabu fit-territorju ta' dak l-Istat li jistgħu jipparteċipaw u li r-riżultat tagħha huwa li dawn il-produtturi għandhom vantaġġ ekonomiku fuq il-produtturi li ma jistgħux jiksbu ċertifikat tal-elettriku?

Sistema bħal dik deskritta fl-ewwel domanda - fid-dawl tal-Artikolu 34 [TFUE] - tista' titqies bħala li tikkostitwixxi restrizzjoni kwantitattiva fuq l-importazzjoni jew bħala miżura li għandha effetti ekviwalenti?

Fil-każ li r-risposta għat-tieni domanda hija fl-affermattiv, tista' sistema tkun kompatibbli mal-Artikolu 34 [TFUE] fir-rigward tal-għan li tiġi ppromovuta l-produzzjoni tal-elettriku minn soris ta' enerġija li jiġġeddu?

Kif inhuma affettwati l-kunsiderazzjonijiet għad-domandi preċedenti mill-fatt li r-restrizzjoni li l-iskema ta' appoġġ tinkludi biss produtturi nazzjonali ma hijiex espressament irregolata mil-liġi nazzjonali?

____________

1 - ĠU L 140, p. 16.