Language of document :

2013 m. birželio 24 d. Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cristiano Blanco prieš Agenzia delle Entrate

(Byla C-344/13)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Roma

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Cristiano Blanco

Atsakovė: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Prejudicinis klausimas

Ar 1986 m. gruodžio 22 d. Respublikos prezidento dekreto Nr. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi (Bendrasis tekstas dėl pajamų mokesčio)) 67 straipsnio d punkte nustatytos pareigos, susijusios su Italijoje gyvenančio asmens kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse lošimo namuose gautų laimėjimų deklaravimu ir apmokestinimu neprieštarauja EB sutarties 49 straipsnį, ar vis dėlto jos gali būti pateisinamos viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos sumetimais, kaip tai suprantama pagal EB sutarties 46 straipsnį?