Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) la 24 iunie 2013 – Cristiano Blanco/Agenzia delle Entrate

(Cauza C-344/13)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria provinciale di Roma

Părțile din procedura principală

Reclamant: Cristiano Blanco

Pârâtă: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Întrebarea preliminară

Supunerea la obligaţiile de declarare şi de impozitare în scopuri fiscale a câştigurilor obţinute în cazinouri din ţările membre ale Uniunii Europene de către persoane rezidente în Italia, astfel cum este prevăzut la articolul 67 litera (d) din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 917 din 22.12.1986 (TUIR), contravine articolului 49 din Tratatul CE sau trebuie considerată justificată din motive de ordine publică, de siguranţă publică sau de sănătate publică în temeiul articolului 46 din Tratatul CE?