Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Cauzele conexate C‑344/13 și C‑367/13

Cristiano Blanco
și

Pier Paolo Fabretti

împotriva

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(cereri de decizie preliminară formulate de
Commissione tributaria provinciale di Roma)

„Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor – Restricții – Legislație fiscală – Venituri provenite din câștiguri din jocuri de noroc – Diferență de impozitare între câștigurile obținute în străinătate și cele provenite de la săli de jocuri naționale”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 octombrie 2014

Libera prestare a serviciilor – Restricții – Jocuri de noroc – Reglementare națională care instituie o diferență de impozitare între veniturile din aceste jocuri obținute în străinătate și cele provenite de la săli de joc naționale – Inadmisibilitate – Justificare – Inexistență

(art. 52 TFUE și 56 TFUE)

Articolele 52 TFUE și 56 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun legislației unui stat membru care supune impozitului pe venit câștigurile din jocuri de noroc realizate în săli de jocuri situate în alte state membre și scutește de impozitul respectiv venituri similare atunci când provin de la săli de jocuri situate pe teritoriul său național.

Vădit discriminatorie, o astfel de legislație poate fi justificată numai în măsura în care urmărește obiective care corespund motivelor de ordine publică, de siguranță publică și de sănătate publică în sensul articolului 52 TFUE, iar restricțiile pe care le implică îndeplinesc cerințele de proporționalitate. Situația acestei legislații este însă diferită dat fiind că, în ceea ce privește, pe de o parte, obiectivele referitoare la prevenirea spălării capitalurilor și la necesitatea de a limita scurgerea în străinătate sau introducerea în statul membru în cauză a unor capitaluri cu o origine incertă, autoritățile acestui stat membru nu pot prezuma în mod valabil, cu caracter general și fără a face distincție, că organismele și entitățile stabilite în alt stat membru sunt angajate în activități criminale. În ceea ce privește, pe de altă parte, combaterea dependenței de jocuri de noroc, care intră în sfera protecției sănătății publice, legislația în discuție nu este de natură să garanteze în mod coerent realizarea obiectivului de combatere a dependenței de jocuri de noroc, întrucât scutirea câștigurilor provenite de la sălile de jocuri de noroc situate pe teritoriul statului membru în cauză poate să încurajeze consumatorii să participe la jocuri de noroc ce le permit să beneficieze de o asemenea scutire.

(a se vedea punctele 32, 33, 39, 41, 44 și 46-48 și dispozitivul)