Language of document :

Žalba koju je 5. siječnja 2017. podnio ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 27. travnja 2016. u predmetu T-154/14, ANKO protiv Europske komisije

(predmet C-6/17P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (zastupnik: Stavroula Paliou, avvocato)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda Europske unije zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 27. travnja 2016., predmet T-154/14i vrati predmet Općem sudu radi donošenja meritorne odluke;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj pobija presudu Općeg suda izrečenu 27. travnja 2016., predmet T-154/14 navodeći da ta presuda sadrži pravne zaključke kojima se krše odredbe prava Unije.

Žalitelj smatra da pobijanu presudu valja ukinuti:

i)    kao prvo, pozivajući se na primjenjive odredbe materijalnog prava, zbog razloga koji se odnose na pogreške koje se tiču prava kao i postupovne nepravilnosti zbog kojih obrazloženje pobijane presude nije valjano;

ii)    kao drugo, zbog razloga koji se odnose na pogreške koje se tiču prava u vezi s odredbama kojima se uređuje pitanje, glede tužbe, okolnosti koje valja dokazati i tereta dokaza te, glede protutužbe, raspodjele tereta dokaza.

U tom kontekstu, ovo su žalbeni razlozi:

I)    u odnosu na pogreške koja se tiče prava i postupovne nepravilnosti:

    1)    prvi žalbeni razlog: očita nedostatnost obrazloženja.

2)    drugi žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava i proturječnost obrazloženja.

II)    u odnosi na pogrešku koja se tiče prava i odredbe kojima se uređuje koje okolnosti valja dokazati kao i teret dokaza:

3)    treći žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava glede okolnosti koje valja dokazati i tereta dokaza u prvostupanjskom postupku.

4)    četvrti žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava glede raspodjele tereta dokaza istaknute u Komisijinoj protutužbi.

____________