Language of document :

A Törvényszék (harmadik tanács) T-154/14. sz., ANKO kontra Európai Bizottság ügyben 2016. április 27-én hozott ítélete ellen az ANKO A.E. Antiprosopeion Emporiou kai Viomichanias által 2017. január 5-én benyújtott fellebbezés

(C-6/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: ANKO A.E. Antiprosopeion Emporiou kai Viomichanias (képviselő: Stavroula Paliou ügyvéd)

A másik/többi fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-154/14. sz. ügyben 2016. április 27-én hozott ítéletét és utalja vissza az ügyet érdemi vizsgálat céljából a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék T-154/14. sz. ügyben 2016. április 27-én hozott ítélete olyan jogi értékeléseket tartalmaz, amelyek uniós jogszabályokat sértenek.

A fellebbező szerint az ítéletet a következő okok miatt kell hatályon kívül helyezni:

i.    elsősorban: tekintettel az alkalmazandó anyagi jogi rendelkezésekre téves jogalkalmazás és eljárási szabálytalanságok okán, amelyek hibássá teszik a megtámadott ítélet indokolását.

ii.    másodsorban: olyan indokok miatt, amelyek téves jogalkalmazással kapcsolatosak, azon rendelkezéseket illetően, amelyek a kereset tekintetében szabályozzák a bizonyítás tárgyát és a bizonyítási terhet, a viszontkereset tekintetében pedig a bizonyítási teher elosztását.

Ezen összefüggésben a fellebbezési jogalapok a következők:

I. A téves jogalkalmazás és az eljárási szabálytalanságok tekintetében:

    1)    Első fellebbezési jogalap: az indokolás nyilvánvaló elégtelensége.

    2)    Második fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás és ellentmondásos indokolás.

II. A téves jogalkalmazás, valamint a bizonyítás tárgyát és a bizonyítási terhet szabályozó rendelkezések vonatkozásában:

3)    Harmadik fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás a bizonyítás tárgyát és a bizonyítási terhet illetően a kereset tekintetében.

4)    Negyedik fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás a bizonyítási teher megosztását illetően a Bizottság viszontkeresetée tekintetében.

____________