Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2016. gada 27. aprīļa spriedumu lietā T-154/14 ANKO/Eiropas Komisija 2017. gada 5. janvārī iesniedza ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

(lieta C-6/17 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (pārstāvis – Stavroula Paliou, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2016. gada 27. aprīļa spriedumu lietā T-154/14 un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai lietas izskatīšanai pēc būtības;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apstrīd Vispārējās tiesas 2016. gada 27. aprīļa spriedumu lietā T-154/14, apgalvojot, ka šajā spriedumā ir ietverti juridiski secinājumi, kas ir pretrunā Savienības tiesību normām.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka pārsūdzētais spriedums ir jāatceļ:

pirmkārt, saistībā ar piemērojamajām materiālo tiesību normām, ņemot vērā kļūdas tiesību piemērošanā un procesuālos pārkāpumus, kas ir pieļauti pārsūdzētā sprieduma pamatojumā,

otrkārt, ciktāl tajā ir pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā saistībā ar noteikumiem, kas prasības ietvaros reglamentē pierādījumu priekšmetu un pierādīšanas pienākumu un pretprasības ietvaros – pierādīšanas pienākuma sadalījumu.

Šajā ziņā ir izvirzīti šādi apelācijas pamati:

Saistībā ar kļūdām tiesību piemērošanā un procesuālajiem pārkāpumiem:

pirmais apelācijas pamats: acīmredzami nepietiekams pamatojums;

otrais apelācijas pamats: kļūdas tiesību piemērošanā un pretrunīgs pamatojums.

Saistībā ar kļūdām tiesību piemērošanā un noteikumiem, kas reglamentē pierādījumu priekšmetu un pierādīšanas pienākumu:

trešais apelācijas pamats: kļūdas tiesību piemērošanā saistībā ar pierādījumu priekšmetu un pierādīšanas pienākumu prasībā;

ceturtais apelācijas pamats: kļūdas tiesību piemērošanā saistībā ar pierādīšanas pienākuma sadalījumu Komisijas pretprasībā.

____________