Language of document :

Recurs introdus la 5 ianuarie 2017 de ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 27 aprilie 2016 în cauza T-154/14, ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Comisia Europeană

(Cauza C-6/17 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (reprezentant: Stavroula Paliou, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului din 27 aprilie 2016, pronunțată în cauza T-154/14, și trimiterea cauzei Tribunalului în vederea unei noi pronunțări pe fond;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenta atacă Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2016, pronunțată în cauza T-154/16, susținând că o astfel de hotărâre conține aprecieri juridice care încalcă normele dreptului Uniunii.

Potrivit recurentei, hotărârea atacată trebuie să fie anulată,

în primul rând, prin raportare la dispozițiile aplicabile ale dreptului material, în măsura în care conține erori de drept și neregularități procedurale care viciază motivarea hotărârii atacate;

în al doilea rând, pentru motive care privesc erori de drept în raport cu dispozițiile care reglementează, în ceea ce privește acțiunea, obiectul și sarcina probei, și în ceea ce privește pretențiile părții adverse, repartizarea sarcinii probei.

În acest context, motivele de recurs sunt următoarele:

În ceea ce privește erorile de drept și neregularitățile procedurale:

Primul motiv de recurs: motivarea vădit insuficientă

Al doilea motiv de recurs: erori de drept și motivare contradictorie.

În ceea ce privește erorile de drept și normele care reglementează obiectul și sarcina probei:

Al treilea motiv de recurs: erori de drept în raport cu obiectul și cu sarcina probei în privința acțiunii.

Al patrulea motiv de recurs: erori de drept în raport cu repartizarea sarcinii probei în privința pretențiilor Comisiei

____________