Language of document :

Pritožba, ki jo je ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias vložila 5. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2016 v zadevi T-154/14, ANKO/Evropska komisija

(Zadeva C-6/17 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (zastopnik: Stavroula Paliou, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču Evropske unije predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2016 v zadevi T-154/14 in zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno meritorno obravnavo;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica izpodbija sodbo Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2016 v zadevi T-154/14 in trdi, da so v tej sodbi pravne presoje, ki so v nasprotju s pravom Unije.

Pritožnica navaja, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti:

i)    prvič, glede na materialnopravne določbe, ki se uporabijo, zaradi napačne uporabe prava in kršitve postopka vsled katerih je nezakonita obrazložitev izpodbijane sodbe;

ii)    drugič, iz razlogov, povezanih z napačno uporabo prava, in sicer določb, ki za tožbo urejajo predmet dokazovanje in dokazno breme, za nasprotno tožbo pa razdelitev dokaznega bremena.

V tem kontekstu so izpodbojni razlogi ti:

I)    Glede napačne uporabe in postopkovne kršitve:

    1)     prvi izpodbojni razlog: očitna nezadostnost obrazložitve.

    2)    drugi izpodbojni razlog: napačna uporaba prava in protislovna obrazložitev.

II)    Glede napačne uporabe prava in določb, ki urejajo predmet dokazovanja in dokazno breme:

3)    tretji izpodbojni razlog: napačna uporaba prava glede predmeta dokazovanja in dokaznega bremena kar zadeva tožbo.

4)    četrti izpodbojni razlog: napačna uporaba prava glede dokaznega bremena kar zadeva nasprotno tožbo Komisije.

____________