Language of document :

23. detsembril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(kohtuasi C-669/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindaja: J. Norris-Usher, C. Hermes)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei ole määranud liigi phocoena phocoena (pringel) kaitsmiseks mõeldud alasid, on see liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 92/43/EMÜ1 looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 4 lõikest 1 ning I ja II lisast;

tuvastada, et kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei ole andnud oma panust Natura 2000 võrgustiku loomisse vastavalt sellele, mil määral tema territooriumil leidub liigi phocoena phocoena (pringel) elupaiku, on see liikmesriik rikkunud ka kohustusi, mis tulenevad sama direktiivi artikli 3 lõikest 2;

mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Pringel (phocoena phocoena) on vaalaline, kes kuulub elupaigadirektiivi II lisas sisalduvasse loetellu kui ühenduse tähtsusega liik, mis nõuab erikaitsealade määramist. Märkimisväärne osa liigi populatsioonist Euroopa Liidus elab meres, mille suhtes teostab suveräänseid õigusi Ühendkuningriik.

Elupaigadirektiivi artikli 3 lõike 2, artikli 4 lõike 1 ning I ja II lisa kohaselt pakub liikmesriik, kelle meres pringel elab, välja nende kaitsmiseks alad ning annab sellega oma panuse Natura 2000 võrgustiku loomisse. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale peab väljapakutud alade loetelu olema ammendav.

Ühendkuningriik ei ole pringi jaoks piisavalt alasid välja pakkunud.

____________

1 EÜT 1992, L 206, lk 7 (ELT eriväljaanne 15/02, lk 102).