Language of document :

Tužba podnesena 23. prosinca 2016. – Europska komisija protiv Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

(predmet C-669/16)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Norris-Usher, C. Hermes, agenti)

Tuženik: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Tužbeni zahtjev

proglasiti da je Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske neodređivanjem lokaliteta za zaštitu vrste phocoena phocoena (obalni dupin) povrijedila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 1., Priloga II. i Priloga III. Direktivi 92/43/EEZ1 o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore;

proglasiti da je nedoprinošenjem stvaranju mreže Natura 2000, proporcionalno zastupljenosti staništa vrste obalni dupin (phocoena phocoena) na njenom državnom području, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske također povrijedila obveze koje ima na temelju članka 3. stavka 2. iste direktive;

naložiti Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Obalni dupin (phocoena phocoena) je vrsta kita navedena u Prilogu II. Direktivi o staništima kao vrsta od interesa Zajednice koja zahtijeva određivanje posebnih područja očuvanja. Znatni dio populacije te vrste u Europskoj uniji se nalazi u moru nad kojima Ujedinjena Kraljevina ima suverenitet.

Sukladno članku 3., stavku 2. i članku 4., stavku 1. , kao i prema prilozima II. i III. Direktivi o staništima, države članice u čijem moru živi obalni dupin će predložiti lokalitete za njihovu zaštitu i time pridonijeti stvaranju mreže Natura 2000. Prema sudskoj praksi Suda, predloženi popis mora biti iscrpan.

Ujedinjena Kraljevina nije predložila dovoljno lokaliteta za obalnog dupina.

____________

1 SL 1992, L 206, str. 7., SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14