Language of document :

2016. december 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-669/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Norris-Usher és C. Hermes meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága azáltal, hogy a phocoena phocoena (barna delfin) faj védelmére nem jelölt ki természeti területeket, nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv1 4. cikkének (1) bekezdéséből, II. mellékletéből és III. mellékletéből eredő kötelezettségeit;

állapítsa meg, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága azáltal, hogy azon hányad arányában, amelyet a barna delfin (phocoena phocoena) természetes élőhelyei képviselnek a területén, nem járult hozzá a Natura 2000 létrehozásához, nem teljesítette az ugyanezen irányelv 3. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A barna delfin (phocoena phocoena) olyan cetféle, amely az élőhelyirányelv II. mellékletében felsorolt, különleges természetmegőrzési területek kijelölését szükségeltető, közösségi jelentőségű állatfajok között szerepel. Az Európai Unióban e faj jelentős populációja él azon tengervizekben, amelyek felett az Egyesült Királyság gyakorol szuverén jogokat.

Az élőhelyirányelv 3. cikkének (2) bekezdése, 4. cikkének (1) bekezdése, valamint II. és III. melléklete értelmében azok a tagállamok, amelyek tengervizei a barna delfin élőhelyéül szolgálnak, a védelmük érdekében természeti területeket jelölnek ki és ezáltal hozzájárulnak a Natura 2000 hálózat létrehozásához. A Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében a természeti területek javasolt jegyzékét kimerítő jelleggel kell összeállítani.

Az Egyesült Királyság a barna delfinre vonatozóan nem javasolt elegendő természeti területet.

____________

1 HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.