Language of document :

2016 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

(Byla C-669/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Norris-Usher, C. Hermes

Atsakovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad neįsteigusi teritorijos phocoena phocoena (paprastoji jūrų kiaulė) gyvūnų rūšies apsaugai, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 4 straipsnio 1 dalį bei II ir III priedus.

Pripažinti, kad neprisidėjusi kuriant Natura 2000 tinklą, atsižvelgiant į tai, kokią dalį jos teritorijoje užima phocoena phocoena (paprastoji jūrų kiaulė) gyvūnų rūšies buveinės, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė taip pat neįvykdė įsipareigojimų pagal tos pačios direktyvos 3 straipsnio 2 dalį.

Priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Paprastoji jūrų kiaulė (phocoena phocoena) yra vandens banginio rūšis Buveinių direktyvos II priede minima kaip Bendrijos svarbos gyvūnas, kuriam būtina įsteigti specialių saugomų teritorijų. Didelė šios rūšies gyvūnų populiacija Europos Sąjungoje gyvena jūrų vandenyse, kuriuose Jungtinė Karalystė naudojasi suvereniomis teisėmis.

Pagal Buveinių direktyvos 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį bei II ir III priedus valstybės narės, kurių jūrų vandenyse gyvena paprastosios jūrų kiaulės, jų apsaugai turi pasiūlyti teritorijų ir taip prisidėti kuriant Natura 2000 tinklą. Pagal Teisingumo Teismo praktiką pasiūlytas teritorijų sąrašas turi būti išsamus.

Jungtinė Karalystė nepasiūlė tiek teritorijų, kiek jų yra būtina paprastosioms jūrų kiaulėms.

____________

1 OL L 206, 1992, p. 7 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102.