Language of document :

Žalba koju je 5. siječnja 2017. podnio ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 27. travnja 2016. u predmetu T-155/14, ANKO protiv Europske komisije

(predmet C-7/17 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (zastupnik: Stavroula Paliou, avvocato)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 27. travnja 2016., predmet T-155/14 i vrati predmet Općem sudu radi donošenje meritorne odluke;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe da presuda Općeg suda od 27. travnja 2016., predmet T-155/14 sadrži pravne zaključke kojima se krše odredbe prava Unije te ih pobija ovom žalbom.

Žalitelj smatra da pobijanu presudu valja ukinuti:

i.    kao prvo, pozivajući se na primjenjive odredbe materijalnog prava, s obzirom na to da je zahvaćena pogreškama koje se tiču prava kao i postupovnim nepravilnostima koje se odnose na obrazloženje iste;

ii.    kao drugo, s obzirom na to da je zahvaćena pogreškama koje se tiču prava koje se odnose na odredbe kojima se uređuje pitanje, glede tužbe u prvostupanjskom postupku, koje okolnosti valja dokazati kao i teret dokaza te, glede protutužbe, raspodjelu tereta dokaza.

U tom kontekstu, ovo su žalbeni razlozi:

I. U odnosu na pogrešku koja se tiče prava i postupovne nepravilnosti:

1)    Prvi žalbeni razlog: nepostojanje obrazloženja.

2)    Drugi žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava i proturječnost obrazloženja.

II.    U odnosi na pogrešku koja se tiče prava i odredbe kojima se uređuje koje okolnosti valja dokazati kao i teret dokaza:

3)    Treći žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava glede okolnosti koje valja dokazati i tereta dokaza u prvostupanjskom postupku.

4)    Četvrti žalbeni razlog: pogreška koja se tiče prava glede raspodjele tereta dokaza istaknute u Komisijinoj protutužbi.

____________