Language of document :

A Törvényszék (harmadik tanács) T-155/14. sz., ANKO kontra Európai Bizottság ügyben 2016. április 27-én hozott ítélete ellen az ANKO A.E. Antiprosopeion Emporiou kai Viomichanias által 2017. január 5-én benyújtott fellebbezés

(C-7/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: ANKO A.E. Antiprosopeion Emporiou kai Viomichanias (képviselő: Stavroula Paliou ügyvéd)

A másik/többi fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-155/14. sz. ügyben 2016. április 27-én hozott ítéletét és utalja vissza az ügyet érdemi határozathozatal céljából a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék T-155/14. sz. ügyben 2016. április 27-én hozott ítélete olyan jogi következtetéseket tartalmaz, amelyek uniós jogszabályokat sértenek, és e következtetéseket a jelen fellebbezésben támadja meg.

A fellebbező szerint az ítéletet a következő okok miatt kell hatályon kívül helyezni:

i.    elsősorban: tekintettel az alkalmazandó anyagi jogi rendelkezésekre tévesen alkalmazza a jogot és eljárási szabálytalanságokat tartalmaz az indokolás vonatkozásában.

ii.    másodsorban: mivel tévesen alkalmazza a jogot az első fokon benyújtott kereset vonatkozásában a bizonyítás tárgyát és a bizonyítási terhet szabályozó rendelkezések tekintetében, valamint az ellenkérelem és a bizonyítási teher elosztása tekintetében.

Ezen összefüggésben a fellebbezési jogalapok a következők:

I. A téves jogalkalmazás és az eljárási szabálytalanságok tekintetében:

1)    Első fellebbezési jogalap: az indokolás teljes hiánya.

2)    Második fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás és ellentmondásos indokolás.

II. A téves jogalkalmazás, valamint a bizonyítás tárgyát és a bizonyítási terhet szabályozó rendelkezések vonatkozásában:

3)    Harmadik fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás a bizonyítás tárgyát és a bizonyítási terhet illetően.

4)    Negyedik fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás a bizonyítási tehernek a Bizottság viszontkeresetében történő megosztását illetően.

____________