Language of document :

Recurs introdus la 5 ianuarie 2017 de ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 27 aprilie 2016 în cauza T-155/14, ANKO/Comisia Europeană

(Cauza C-7/17 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (reprezentant: Stavroula Paliou, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului din 27 aprilie 2016, pronunțată în cauza T-155/14, și trimiterea cauzei Tribunalului în vederea pronunțării pe fond;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2016, pronunțată în cauza T-155/14, conține concluzii juridice care încalcă normele dreptului Uniunii și care sunt atacate prin prezentul recurs.

Potrivit recurentei, hotărârea atacată trebuie să fie anulată:

în primul rând, prin raportare la dispozițiile aplicabile ale dreptului substanțial, în măsura în care conține erori de drept și neregularități procedurale privind motivarea hotărârii.

în al doilea rând, în măsura în care conține erori de drept în raport cu normele care reglementează, în ceea ce privește acțiunea în primă instanță, obiectul și sarcina probei și, în ceea ce privește pretențiile părții adverse, repartizarea sarcinii probei.

În acest context, motivele de recurs sunt următoarele:

În ceea ce privește eroarea de drept și neregularitățile procedurale:

Primul motiv de recurs: lipsa totală a motivării.

Al doilea motiv de recurs: eroare de drept și caracterul contradictoriul al motivării

În ceea ce privește eroarea de drept și normele care reglementează obiectul și sarcina probei:

Al treilea motiv de recurs: eroare de drept în raport cu obiectul și cu sarcina probei în prima instanță.

Al patrulea motiv de recurs: eroare de drept în raport cu repartizarea sarcinii probei în privința pretențiilor Comisiei.

____________