Language of document :

Pritožba, ki jo je ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias vložila 5. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2016 v zadevi ANKO/Evropska komisija, T-155/14

(Zadeva C-7/17 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (zastopnik: Stavroula Paliou, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica predlaga Sodišču, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2016 v zadevi T-155/14 in zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja, da so v sodbi Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2016 v zadevi T-155/14 pravne ugotovitve, ki so v nasprotju s pravom Unije, in zato s to pritožbo izpodbija to sodbo.

Pritožnica meni, da je izpodbijano sodbo treba razveljaviti:

i.    prvič, glede na materialno pravne določbe, ki se uporabijo, ker je bilo napačno uporabljeno pravo in zaradi kršitev postopka glede obrazložitve sodbe;

ii.    drugič, ker je bilo napačno uporabljeno pravo glede na določbe, ki glede na tožbo na prvi stopnji urejajo predmet dokazovanja in dokazno breme, in glede na nasprotno tožbo porazdelitev dokaznega bremena.

Pritožbeni razlogi v tem okviru so:

I. Kar zadeva napačno uporabo prava in kršitve postopka:

1.    Prvi pritožbeni razlog: neobstoj obrazložitve.

2.    Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava in protislovnost obrazložitve.

II.    Kar zadeva napačno uporabo prava in določbe, ki urejajo predmet dokazovanja in dokazno breme:

3.    Tretji pritožbeni razlog: napačna uporaba prava glede na predmet dokazovanja in dokazno breme na prvi stopnji.

4.    Četrti pritožbeni razlog: napačna uporaba prava glede na porazdelitev dokaznega bremena v nasprotni tožbi Komisije.

____________