Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 3. aprila 2017 – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

(Zadeva C-166/17)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal de Justiça

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici in toženi stranki: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Drugi toženi stranki v postopku: Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo in tožeča stranka: Santa Casa da Misericórdia de Lisbo

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali koncesija, ki jo igralnicam podeljuje zakon o igrah na srečo, pomeni kršitev načel in gospodarskih svoboščin, priznanih s Pogodbo?

2. Ali izključna pravica, ki jo ustanovi Santa Casa da Misericórdia de Lisboa podeljujejo Decreto-Lei 322/91 (uredba-zakon št. 322/91) z dne 26. avgusta 1991, kakor je bila spremenjena z Decreto-Lei 469/99 (uredba-zakon št. 469/99) z dne 6. novembra 1999, Decreto n.º 12790 (uredba št.º 12790) z dne 30. novembra 1926, Decreto-Lei 40397 (uredba-zakon št. 40397) z dne 24. novembra 1955, Decreto-Lei n.º 84/85 (uredba-zakon št.º84/85) z dne 28. marca 1985, kakor je bila spremenjena in [ponovno objavljena] z Decreto-Lei 317/2002 (uredba-zakon št. 317/2002) z dne 17. decembra 2002, in Decreto-Lei 282/2003 (uredba-zakon št. 282/2003) z dne 8. novembra 2003, pomeni kršitev načel in gospodarskih svoboščin, priznanih s Pogodbo?

3. Ali člen 21 Código da Publicidade (kodeks o oglaševanju) krši načeli svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev z omogočanjem diskriminacije državljanov držav članic, saj gre za neutemeljene prepovedi, omejitve in privilegije?

4. Ali pomenijo samovoljno diskriminacijo in prikrito omejevanje trgovine med državami članicami glede na to, da ni utemeljenega splošnega interesa?

5. Ali v skladu s pravom Skupnosti izključna pravica [...], podeljena ustanovi Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pomeni prevladujoč položaj, kar zadeva oglaševanje?

6. Ali sta člena 3 in 9 Decreto-Lei de 2 dezembro (Lei do Jogo) (uredba-zakon 442/89 z dne 2. decembra 1989 (zakon o igrah na srečo)) v skladu s pravom Skupnosti?

7. Ali sta člena 2 in 3 Decreto-Lei 282/2003 (uredba-zakon 282/2003) z dne 8. novembra 2003 v skladu s svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev na področju Skupnosti, kar zadeva izključno pravico, ki je na njuni podlagi dana ustanovi Santa Casa da Misericórdia de Lisboa za upravljanje spletnih iger na srečo?

8. Portugalska Evropske komisije ni obvestila o tehničnih predpisih iz Decreto-Lei 422/89 (uredba-zakon 422/89) z dne 2. decembra 1989.

9. Ali se zato ti predpisi ne bi smeli uporabljati in se lahko posamezniki na to sklicujejo?

10. Portugalska Evropske komisije ni obvestila o tehničnih predpisih iz Decreto-Lei 282/2003 (uredba-zakon 282/2003) z dne 8. novembra 2003.

Ali to pomeni, da se ti predpisi ne smejo uporabljati za ponudnike storitev na Portugalskem?

____________