Language of document :

2016. december 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-668/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság nem teljesítette a 2006/40/EK irányelvből (légkondicionáló rendszerekről szóló irányelv)1 és a 2007/46/EK irányelvből (keretirányelv)2 eredő kötelezettségeit,

mivel nem hozta meg a 246., 176. és 117. típusú járműveknek a jóváhagyott típusuknak való megfelelésének a visszaállításához szükséges intézkedéseket (a keretirányelv 12. és 30. cikke),

mivel nem hozta meg a szankciók végrehajtásához szükséges intézkedéseket (a keretirányelvnek az 5. és a 18. cikkével összefüggésben értelmezett 46. cikke),

mivel 2013. május 17-én helyt adott a Daimler AG által a meglévő 245G járműtípus azon járművekre való kiterjesztésére vonatkozóan előterjesztett kérelemnek, amelyekre már megadtak más olyan típusjóváhagyást, amelyre a légkondicionáló rendszerekről szóló irányelv új feltételei alkalmazandók, és ezáltal megkerülte a légkondicionáló rendszerekről szóló irányelvet;

a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A keretirányelv 12. cikke és X. melléklete szerint a tagállamok a gyártást érintő megfelelőségi eltérések esetében kötelesek meghozni az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a gyártott járművek megfeleljenek a jóváhagyott típusnak. A keretirányelv 30. cikke szerint a jóváhagyott típusokba tartozó új járművel eltérése esetén szintén el kell fogadni a megfelelőség visszaállításához szükséges intézkedéseket. A Daimler AG bizonyos járműtípusai esetében a gyártás és a legyártott új járművek egy bizonyos hűtőanyag alkalmazása miatt eltérnek a jóváhagyott típusuktól. A német hatóságok a keretirányelv 12. és 30. cikkével ellentétes módon nem hozták meg a megfelelőség visszaállításához szükséges intézkedéseket.

Ezenfelül a német hatóságok megsértették a keretirányelv 46. cikkét, mivel nem alkalmaztak szankciókat a keretirányelv 5. cikke (1) bekezdésének és 18. cikkének a Daimler AG általi megsértése miatt.

Végezetül a német hatóságok azáltal, hogy egy régi járműtípust a fent említett járműtípusokra kiterjesztették, megengedhetetlen módon megkerülték a légkondicionáló rendszerekről szóló irányelvet.

____________

1 A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 161., 12. o.)

2 A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek [helyesen: összetevőinek] és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5‑i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 263., 1. o.)