Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2016. uputio Conseil d'État (Belgija) – Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman protiv Région de Bruxelles-Capitale

(predmet C-671/16)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Tuženik: Région de Bruxelles-Capitale

Prethodna pitanja

Treba li članak 2. točku (a) Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš1 tumačiti na način da je pojmom „planovi i programi“ obuhvaćen propis o prostornom planiranju koji je usvojilo regionalno tijelo:

koji sadrži kartografiranje kojim se utvrđuje njegov opseg primjene, ograničen na samo jednu četvrt i koji ograničava unutar tog opsega različite blokove na koje se primjenjuju posebna pravila u vezi s izgradnjom i visinom zgrada; i

koji također predviđa posebne odredbe o uređenju za zone smještene oko zgrada, kao i precizne upute o prostornoj primjeni određenih pravila koja utvrđuje uzimajući u obzir ulice, ravne linije povučene okomito u odnosu na te ulice i udaljenosti u odnosu na položaj tih ulica; i

čiji je cilj transformacija predmetne četvrti; i

koji utvrđuje pravila za pripremu dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole koji su podvrgnuti procjeni učinaka na okoliš u toj četvrti?

____________

1 SL L 197, str. 30. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 17.)