Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 29 decembrie 2016 - Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman/ Région de Bruxelles-Capitale

(Cauza C-671/16)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Pârâtă: Région de Bruxelles-Capitale

Întrebarea preliminară

Articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului1 trebuie interpretat în sensul că include în noțiunea „planuri și programe” un regulament de urbanism adoptat de o autoritate regională:

care cuprinde o cartografie prin care se stabilește perimetrul său de aplicare, limitat la un singur cartier, și se delimitează în cadrul acestui perimetru diferite loturi cărora li se aplică norme distincte în ceea ce privește amplasarea și înălțimea construcțiilor și

care prevede, de asemenea, dispoziții specifice de planificare pentru zone situate în jurul imobilelor, precum și indicații precise cu privire la aplicarea spațială a anumitor norme pe care le stabilește luând în considerare străzile, linii drepte trasate perpendicular pe aceste străzi și distanțe în raport cu alinierea acestor străzi și

care urmărește un obiectiv de transformare a cartierului în cauză și

care stabilește normele de compunere a dosarelor cu privire la cererile de certificat de urbanism supuse evaluării efectelor asupra mediului în acest cartier?

____________

1 JO L 197, p. 30.