Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. siječnja 2017. uputio Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs protiv DPAS Limited

(predmet C-5/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Druga stranka u postupku: DPAS Limited

Prethodna pitanja

S obzirom na članak 135. stavak 1. točku (d) Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 (Direktiva o PDV-u) i tumačenja te odredbe koja je pružio Sud u predmetima AXA, Bookit II i NEC, Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) upućuje Sudu sljedeća prethodna pitanja:

Je li usluga, poput one koju pruža porezni obveznik u ovom predmetu i koja se sastoji u tome da na temelju naloga za izravno terećenje porezni obveznik prenese novac s bankovnog računa pacijenta pacijentovu zubaru i osiguravatelju, po odbitku svoje naknade, pružanje usluga prijenosa ili plaćanja koje je izuzeto od PDV-a u smislu članka 135. stavka 1. točke (d) Direktive o PDV-u?

Konkretno, je li na temelju presuda u predmetima Bookit II i NEC moguće zaključiti da se izuzeće od plaćanja PDV-a u članku 135. stavku 1. točki (d) ne primjenjuje na uslugu, poput one koju pruža porezni obveznik u ovom predmetu i prilikom koje porezni obveznik ne tereti sâm račune kojima upravlja ili na njih uplaćuje sredstva, već koja je bitna za taj prijenos, kada dođe do prijenosa sredstava? Ili se na temelju presude u predmetu AXA može doći do suprotnog zaključka?

Koja relevantna načela valja primijeniti radi utvrđenja spada li usluga poput one koju pruža porezni obveznik u ovom predmetu u područje primjene „naplate dugova” u smislu članka 135. stavka 1. točke (d)? Osobito, ako (kao što je Sud presudio u predmetu AXA u odnosu na istovjetnu ili vrlo sličnu uslugu) takva usluga čini naplatu dugova kad se pruža osobi kojoj se duguje plaćanje (odnosno u ovom predmetu zubarima, kao što je to u predmetu AXA), predstavlja li ona i naplatu dugova ako je pružena osobi koja duguje plaćanje (u ovom predmetu pacijentima)?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)