Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regatul Unit) la 6 ianuarie 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/DPAS Limited

(Cauza C-5/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Părțile din procedura principală

Recurenți: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Intimată: DPAS Limited

Întrebările preliminare

Având în vedere articolul 135 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2006/112/CE1 a consiliului (Directiva TVA), precum și interpretările date acestei dispoziții de către Curtea de Justiție în Hotărârile AXA, Bookit II și NEC, Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) adresează următoarele întrebări Curții de Justiție pentru pronunțarea unei decizii preliminare:

Un serviciu de tipul celui prestat de contribuabilul din prezenta cauză, care constă în transmiterea de instrucțiuni, în baza unui mandat de debitare directă, ca fondurile să fie transferate prin debitare directă din contul bancar al pacientului în contul bancar al contribuabilului, iar după reținerea comisionului contribuabilului, către contul bancar al medicului stomatolog și către cel al asiguratorului pacientului, reprezintă o operațiune privind viramentele sau plățile scutită în temeiul articolului 135 alineatul (1) litera (d) din Directiva TVA?

În special, din Hotărârile Bookit II și NEC se desprinde concluzia că scutirea de TVA prevăzută la articolul 135 alineatul (1) litera (d) nu se aplică unui serviciu precum cel prestat de contribuabilul în cauză, care nu presupune debitarea sau creditarea de către contribuabil însuși a conturilor asupra cărora exercită controlul, dar care, în cazul în care are drept rezultat transferul de fonduri, este esențială pentru transferul respectiv? Sau, dimpotrivă, Hotărârea AXA conduce la concluzia contrară?

Care sunt principiile relevante care trebuie aplicate pentru a stabili dacă un serviciu precum cel prestat de contribuabil din prezenta cauză intră în sfera noțiunii „recuperare a creanțelor” prevăzută la articolul 135 alineatul (1) litera (d)? În special, în cazul în care (după cum a statuat Curtea în Hotărârea Axa în legătură cu același tip de serviciu sau cu un serviciu similar) un astfel de serviciu ar constitui o recuperare a creanțelor în cazul în care este furnizat persoanei căreia i îi este datorată plata (și anume medicilor stomatologi în prezenta cauză și în cauza AXA), acesta constituie de asemenea o recuperare a creanțelor în cazul în care este furnizat persoanei care datorează plata (și anume pacienților în prezenta cauză)?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).