Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. siječnja 2016. uputio Court of Appeal (Ujedinjena Kraljevina) – Grenville Hampshire protiv The Board of the Pension Protection Fund

(predmet C-17/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Grenville Hampshire

Druga stranka u postupku: The Board of the Pension Protection Fund

Prethodna pitanja

Zahtijeva li se člankom 8. Direktive 80/987/EEZ1 (zamijenjenim člankom 8. Direktive 2008/94/EZ2 ) da države članice osiguraju da svaki zaposlenik dobije barem 50% vrijednosti svojih stečenih prava na davanja za starost u slučaju da njegov poslodavac postane insolventan (uz jedinu iznimku slučajeva zlouporabe, na koje se primjenjuje članak 10. točka (a) te direktive)?

Podredno, ovisno o činjeničnoj ocjeni nacionalnih sudova, je li prema članku 8. Direktive 80/987/EEZ dostatno da država članica ima sustav zaštite u okviru kojeg zaposlenici u pravilu dobiju više od 50 % vrijednosti svojeg stečenog prava na davanja za starost, ali neki pojedinačni zaposlenici primaju manje od 50 % zbog:

(i) financijskog ograničenja iznosa novčane naknade koja se isplaćuje zaposlenicima (osobito zaposlenicima koji u trenutku poslodavčeve insolventnosti prema svojem mirovinskom sustavu još nisu napunili uobičajenu starosnu dob za stjecanje prava na odlazak u mirovinu); i/ili

(ii) pravila kojima se ograničavaju godišnja povećanja novčane naknade koja se isplaćuje zaposlenicima ili godišnje usklađivanje njihovih prava prije dobi za stjecanje prava za odlazak u mirovinu?

Ima li članak 8. Direktive 80/987/EEZ izravan učinak u okolnostima ovog predmeta?

____________

1 Direktiva Vijeća 80/987/EEZ od 20. listopada 1980. o usklađivanju zakonodavstva država članica o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (SL 1980., L 283, str. 23.).

2 Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (SL 2008., L 283, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 128.)