Language of document :

A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2017. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Granville Hampshire kontra The Board of the Pension Protection Fund

(C-17/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felperes: Granville Hampshire

Alperes: The Board of the Pension Protection Fund

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 80/987/EGK irányelv1 8. cikke (amelyet felváltott a 2008/94/EK irányelv2 8. cikke) előírja-e a tagállamok számára, hogy biztosítsák, hogy a munkáltató fizetésképtelensége esetén minden egyes munkavállaló megkapja összesített öregségi nyugdíjjogosultsága értékének legalább 50%-át (a visszaélés esetét kivéve, amelyre az irányelv 10. cikkének a) pontját kell alkalmazni)?

Ellenkező esetben, a nemzeti bíróságoknak az ügy tényállását érintő megállapításaitól függően a 80/987/EGK irányelv 8. cikke alapján elegendő-e, ha egy tagállam olyan védelmi rendszerrel rendelkezik, amely révén a munkavállalók rendszerint összesített öregségi nyugdíjjogosultságuk értékének 50%-ánál többet kapnak, de egyes munkavállalók 50%-nál kevesebbet kapnak, mivel:

a munkavállalók részére fizetett összegre vonatkozó pénzügyi felső korlát áll fenn (különösen olyan munkavállalók vonatkozásában, akik még nem érték el nyugdíjbiztosításuk rendes nyugdíjkorhatárát a munkáltató fizetésképtelenné válásának időpontjában); és/vagy

a munkavállalók részére fizetett kompenzáció éves növelését vagy a nyugdíjkorhatárt megelőző jogosultságaik éves felülvizsgálatát korlátozó szabályok állnak fenn?

A jelen ügy körülményei között közvetlenül alkalmazandó-e a 80/987/EGK irányelv 8. cikke?

____________

1 A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. október 20-i 80/987/EGK tanácsi irányelv (HL 1980. L 283., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 217. o.).

2 A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 283, 36. o.).