Language of document :

2017 m. sausio 16 d. Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund

(Byla C-17/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Grenville Hampshire

Atsakovas: The Board of the Pension Protection Fund

Prejudiciniai klausimai

1. Ar pagal Direktyvos 80/987/EEB1 8 straipsnį (dabar pakeistą Direktyvos 2008/94/EB2 8 straipsniu) valstybės narės turi užtikrinti, kad bankrutavus darbdaviui kiekvienas darbuotojas gautų ne mažiau kaip 50 % įgytos teisės gauti senatvės išmokas vertės (išskyrus vienintelę išimtį piktnaudžiavimo atvejais, kuriems taikomas tos direktyvos 10 straipsnio a punktas)?

2. Jeigu atsakymas būtų neigiamas, atsižvelgiant į nacionalinių teismų nustatytas faktines bylos aplinkybes, ar pagal Direktyvos 80/987/EEB 8 straipsnį valstybei narei pakanka turėti apsaugos sistemą, pagal kurią darbuotojai paprastai gautų daugiau nei 50 % įgytos teisės gauti senatvės išmokas vertės, tačiau kai kurie darbuotojai gautų mažiau nei 50 % dėl:

i) darbuotojams mokamos kompensacijos dydžio viršutinės finansinės ribos (visų pirma darbuotojams, kurie darbdavio bankroto momentu nėra sulaukę jų pensijų sistemai įprasto pensinio amžiaus); ir (arba)

ii) taisyklių, ribojančių kasmetinį darbuotojams mokamos kompensacijos didinimą arba kasmetinį jų teisės pervertinimą iki pensinio amžiaus?

3. Ar Direktyvos 80/987/EEB 8 straipsnis šios bylos aplinkybėmis veikia tiesiogiai?

____________

1     1980 m. spalio 20 d. Tarybos direktyva 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo (OL L 283, 1980, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 217).

2     2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (OL L 283, 2008, p. 36).