Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 27. detsembril 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o. versus Ministerstvo financí ČR

(kohtuasi C-676/16)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Vastustaja: Ministerstvo financí ČR

Eelotsuse küsimus

Kas isikud, kelle tegevusalaks on selliste äriühingute müük, mis on asutatud müümiseks ja on juba kantud äriregistrisse (edaspidi „valmisfirmad“) ning mille müük vormistatakse nende poolt müüdava tütarettevõtja osaluse ülekandmisena, kuuluvad direktiivi 2005/60/EÜ1 rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunkti c kohaldamisalasse koosmõjus selle direktiivi artikli 3 lõike 7 punktiga a?

____________

1 ELT 2005, L 309, lk 15.