Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekki) on esittänyt 27.12.2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o. v. Ministerstvo financí ČR

(Asia C-676/16)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší správní soud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Vastapuoli: Ministerstvo financí ČR

Ennakkoratkaisukysymys

Kuuluvatko henkilöt, jotka liiketoimintanaan myyvät kaupparekisteriin jo merkittyjä ja myyntiä varten perustettuja yhtiöitä (jäljempänä valmiit yhtiöt), joiden myynti toteutetaan siirtämällä osakkuus myytävänä olevaan tytäryhtiöön, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY1 2 artiklan 1 alakohdan 3 alakohdan c alakohdan, luettuna yhdessä 3 artiklan 7 alakohdan a alakohdan kanssa, soveltamisalaan?

____________

1 EUVL 2005, L 309, s. 15.