Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. prosinca 2016. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) – CORPORATE COMPANIES s.r.o. protiv Ministerstvo financí ČR

(predmet C-676/16)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Druga stranka u postupku: Ministerstvo financí ČR

Prethodno pitanje

Primjenjuje li se članak 2. stavak 1. točka 3. podtočka (c) Direktive 2005/60/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, u vezi s člankom 3. stavkom 7. točkom (a) te direktive, na osobe koje u okviru svoje poslovne djelatnosti prodaju društva koja su već upisana u registar trgovačkih društava te su osnovana s ciljem prodaje (tzv. „ready-made companies”), čija se prodaja ostvaruje prijenosom poslovnog udjela u društvu kćeri koje osobe o kojima je riječ prodaju?

____________

1 SL 2005., L 309, str. 15. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 116.)